O němčině

Německý jazyk je vyučován na Gymnáziu Jiřího Wolkera 3 hodiny týdně – v osmiletém oboru od tercie, kdy si studenti vybírají další cizí jazyk. Na čtyřletém oboru je němčina vyučována se stejnou časovou dotací po celou dobu studia. Tento cizí jazyk je jednou z priorit školního kurikula. Němčina je mateřský jazyk našich 2 sousedních zemí a největší ekonomiky Evropy, v Prostějově sídlí řada německých firem např. Geis, Mubea, Windmöller & Hölscher. 

Studenti se učí ze sady učebnic Menschen, které jsou z produkce nakladatelství Hueber. Obsah knih je atraktivní, odpovídá reálné němčině a moderním výukovým metodám. Dále je studium rozšířeno o projektovou výuku, videa, interaktivní aplikace Kahoot, Quizlet, Langmaster a další. 

Studenti se mohou připravit na jazykové zkoušky Goethe Zertifikat nebo

Österreichisches Sprachdiplom, škola finančně přispívá i na samotnou zkoušku. 

Škola během posledních třiceti let pořádala stovky zahraničních exkurzí do Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Švýcarska, Francie a jiných zemí, po očekávaném zlepšení zdravotní situace je v plánu postupná obnova těchto akcí. Díky projektu Euregia je možnost strávit jeden školní rok na jednom z bavorských gymnázií.

Ze sítě partnerských škol se rozvíjí dlouholetá spolupráce z německým Léon- Foucalt Gymnasiem v Hoyerswerdě. Jedná se především o sportovní a výtvarné projekty. Zajímavostí je, že tato škola leží v oblasti našich slovanských „příbuzných“ Lužických Srbů.

  

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://nj.gjwprostejov.cz/
https://nj.gjwprostejov.cz/o-nemcine
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému